۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

توره چی ؟ مره چی ؟

 

 
شماره 159/ یکشنبه 29 جدی 1392 / 19 جنوری 2014
خنده2
ملا نصرالدین سه پسر داشت نام یک پسرش توره چی، نام پسر دوم مره چی و نام پسر سومش عقل بود. ملا نصرالدین توره ره چی را به مکتب شامل کرد . مره چی را در خانه گذاشت و عقل را در نانوایی شامل کرد . روزی معلم از توره چی پرسید که نامت چیست؟ توره چی گفت:توره چی
معلم گفت : فردا برادرت را بیاور
توره چی فردا برادر خود را آور د و معلم ازوی پرسید : نامت چیست ؟
مره چی گفت : مره چی
معلم گفت : عقلت در کجاست؟
مره چی جواب داد : در نانوایی.Ÿ
به انتخاب : ناهید سیاووش
اندرز این فکاهی:
این فکاهی به ما می آموزد که در برخورد با دیگران توره چی و مره چی نگوییم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...