۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

سگرت به صحت مضر است

 

 
شماره 159/ یکشنبه 29 جدی 1392 / 19 جنوری 2014???????????????????????????????
اميد حاتم متعلم صنف چهارم مكتب كابل آسيا
ميخواهم راجع به ضرر سگرت چند نكته به خوانندگان محترم به عرض برسانم.
سگرت يك چيز مضر است هر كسي كه آنرا استعمال میکند در حقيقت به صحت و به اقتصاد خود زيان ميرساند اما كسي كه آنراتوليد و تجارت ميكند گناه او بزرگ تر مي باشد هرگاه بخواهد توبه كند زماني توبه اش قبول خواهد شد كه از همه كساني كه از آدرس سگرت زيان و ضرر ديده اند معذرت بخواهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...