۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

بیایید ذهن کودکان را به سوی تخیلات سازنده ومثبت متوجه سازیم


بیایید  ذهن کودکان را به سوی تخیلات سازنده ومثبت متوجه سازیم

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

من با معلم میخوانمبه بهانه روز معلم


سروده : پروین پژواک
به انتخاب :  ناهید سیاووش

دوستان عزیز امروز پنجم اکتوبر مصادف با سیزدهم میزان ... (در) بیشتر از صد کشور جهان روز جهانی معلم است. به این مناسبت باز هم بخش کوتاهی از کتاب نو خود "میخوانم تا بدانم" را با یکی از رسمهای این کتاب به معلمین دلسوز وطنم و آنانیکه چه در مکتب، چه در مسجد، چه بالای چوکی و چه بالای بوریا به شاگردان هنر خواندن و نوشتن الفبا را می آموزند، تقدیم میکنم.

من با معلم میخوانم
با متعلم میخوانم
من با ملا میخوانم
کلام خدا میخوانم

من در مکتب میخوانم
من در مسجد میخوانم
من در شهر میخوانم
من در ده میخوانم
الف، ب، ت، ث میخوانم
هرگز نگو نخوانم!
میخوانم تا بدانم!
از گهواره تا گور
باید سبق بخوانم

دشمن گوید نخوانم
تا بیسواد بمانم
با دوستان بخوانم
تا بیسواد نمانم!


کتاب"میخوانم تا بدانم"/نوشته و نقاشی پروین پژواک/پراگ/۱۳۹۰-۱۳۹۴

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

نان است نعمت خدا (ج)

به انتخاب : ناهید سیاووش

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

عید،عید، عید

عید ،عید، عید
روز خوش رسید
تیت، تیت،تیت
موترجدید
تیت، پیت ، تیت
میوه تیت وپیت
البسه جدید 
بابه جان خرید
آمد و رسید
مهمان عید
از : د.س.ن
به انتخاب:  ناهید سیاووش۱۳۹۶ مرداد ۱۴, شنبه

هیأت تحریر ارمغان ملی : موفقیت ناهید سیاووش را در امتحان چهارنیم ماه تبریک می گوییم
ناهید سیاووش حروف نگار ارمغان ملی و متصدی صفحه ارمغان اطفال ، امتحانات چهارنیم  ماه  سال 1396 را با اخذ نمرات اعلی  و موفقانه سپری نمود. این موفقیت بزرگ را برایش تبریک گفته از خداوند متعال موفقیت های مزید شان را خواهانیم .


هیأت تحریر ارمغان ملی


۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

آنچه ازاول نمره عمومی شدن شاگرد یک خانواده فقیردر کانکور سال روان آموختیم  
موفقیت رضا از یک خانواده زحمتکش و فقیر با کسب بلند ترین نمرات در کانکور امسال درس بزرگی برای تمام شاگردان افغانستان به ارمغان آورد . تجربه امسال نشان داد که اگر لیاقت ، استعداد و زحمتکشی یک شاگرد در فضا تعلیم و تربیه و معارف افغانستان معیار باشد هیچ فرقی میان فرزند یک رئیس جمهور ، صدراعظم ، وزیر ، وکیل ، والی ، قومندان و... با فرزند یک عمله تنظیف شاروالی وجود ندارد. آنچه از این حادثه بینظیر شاگردان مکاتب افغا نستان آموختند  اینهاست:


۱- اگر یک طفل تصمیم بگیرد، در صورتیکه  فضا عادلانه و شفاف باشد، میتواند از فقیر ترین خانواده هم به دریافت بلند ترین نمره در کانکوربا تلاش و زحمتکشی  نایل  گردد .
۲- موفقیت رضا به ما آموخت که فقرو تنگدستی خانواده ،مانع رسیدن به دریافت نمره بلند در سطح کشور نمی شود .
۳- تجربه رضا نشان داد که فرزند زحمتکش  یک عمله  تنظیف  شاروالی میتواند نظر به فرزند تنبل یک رئیس جمهورْٰ ، یک وزیر ، یک وکیل ، یک جنرال ، یک والی و یک قومندان در یک امتحان واقعی و عادلانه  پیش گام و پیش قدم باشد .
۴- تجربه رضا نشان داد اگر عدالت برقرار باشد فرزند هیچ قدرتمند  مانع شگوفا شدن استعداد فرزند یک غریب شده نمی تواند.
۵- تجربه رضا نشان داد که داشتن قصر  های مجلل و شرایط عالی زندگی متضمن پیشرفت طفل نبوده بلکه  یک طفل  حتا  در خانواده که فقط یک اطاق برای زیست دارند نیز میتواند  درس بخواند ، زحمت بکشد و به درجه عالی خود را برساند.
۶-  تجربه رضا نشان داد که تنها تصمیم قاطع یک متعلم در صورتیکه   عدالت بر قرار باشد تضمین کننده موفقیت آن میباشد.

۷- تجربه رضا نشان داد که یک  طفل حتا در شرایط  کار شاقه  قالین بافی و یک خانواده بادرآمد شش هزار افغانی ماهوار  میتواند با سعی و تلاش خستگی ناپذیر   بلند ترین درجه کانکورسال  را در سطح کشور به دست آورد  .

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

توپ

گردآورندگان : ناهید سیاووش و اناهیتا سیاووش
توپ گرد رنگی رنگی
شوت می زنم چه عالی
دوستان ما خوش میشن
از بازی و سات تیری

سید روح الله ظهوری ( لسانزاده)