۱۳۹۶ مرداد ۱۴, شنبه

هیأت تحریر ارمغان ملی : موفقیت ناهید سیاووش را در امتحان چهارنیم ماه تبریک می گوییم
ناهید سیاووش حروف نگار ارمغان ملی و متصدی صفحه ارمغان اطفال ، امتحانات چهارنیم  ماه  سال 1396 را با اخذ نمرات اعلی  و موفقانه سپری نمود. این موفقیت بزرگ را برایش تبریک گفته از خداوند متعال موفقیت های مزید شان را خواهانیم .


هیأت تحریر ارمغان ملی


۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

آنچه ازاول نمره عمومی شدن شاگرد یک خانواده فقیردر کانکور سال روان آموختیم  
موفقیت رضا از یک خانواده زحمتکش و فقیر با کسب بلند ترین نمرات در کانکور امسال درس بزرگی برای تمام شاگردان افغانستان به ارمغان آورد . تجربه امسال نشان داد که اگر لیاقت ، استعداد و زحمتکشی یک شاگرد در فضا تعلیم و تربیه و معارف افغانستان معیار باشد هیچ فرقی میان فرزند یک رئیس جمهور ، صدراعظم ، وزیر ، وکیل ، والی ، قومندان و... با فرزند یک عمله تنظیف شاروالی وجود ندارد. آنچه از این حادثه بینظیر شاگردان مکاتب افغا نستان آموختند  اینهاست:


۱- اگر یک طفل تصمیم بگیرد، در صورتیکه  فضا عادلانه و شفاف باشد، میتواند از فقیر ترین خانواده هم به دریافت بلند ترین نمره در کانکوربا تلاش و زحمتکشی  نایل  گردد .
۲- موفقیت رضا به ما آموخت که فقرو تنگدستی خانواده ،مانع رسیدن به دریافت نمره بلند در سطح کشور نمی شود .
۳- تجربه رضا نشان داد که فرزند زحمتکش  یک عمله  تنظیف  شاروالی میتواند نظر به فرزند تنبل یک رئیس جمهورْٰ ، یک وزیر ، یک وکیل ، یک جنرال ، یک والی و یک قومندان در یک امتحان واقعی و عادلانه  پیش گام و پیش قدم باشد .
۴- تجربه رضا نشان داد اگر عدالت برقرار باشد فرزند هیچ قدرتمند  مانع شگوفا شدن استعداد فرزند یک غریب شده نمی تواند.
۵- تجربه رضا نشان داد که داشتن قصر  های مجلل و شرایط عالی زندگی متضمن پیشرفت طفل نبوده بلکه  یک طفل  حتا  در خانواده که فقط یک اطاق برای زیست دارند نیز میتواند  درس بخواند ، زحمت بکشد و به درجه عالی خود را برساند.
۶-  تجربه رضا نشان داد که تنها تصمیم قاطع یک متعلم در صورتیکه   عدالت بر قرار باشد تضمین کننده موفقیت آن میباشد.

۷- تجربه رضا نشان داد که یک  طفل حتا در شرایط  کار شاقه  قالین بافی و یک خانواده بادرآمد شش هزار افغانی ماهوار  میتواند با سعی و تلاش خستگی ناپذیر   بلند ترین درجه کانکورسال  را در سطح کشور به دست آورد  .

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

توپ

گردآورندگان : ناهید سیاووش و اناهیتا سیاووش
توپ گرد رنگی رنگی
شوت می زنم چه عالی
دوستان ما خوش میشن
از بازی و سات تیری

سید روح الله ظهوری ( لسانزاده)  

آب


گرد آورند گان : ناهید سیاووش و اناهیتا سیاووش
آب ، آب ، آب هستم
راستی که بی تاب هستم
غلت می زنم د دریا
هر سومی رن ماهیا
سید روح الله ظهوری ( لسانزاده)


۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

حسني شاگرد اوله


حسني بيبين صداي چيه
پشت در حياط كيه
ببين كيه، در مي زنه
مي خواد به ما سر بزنه
صداي آشنا بود
مملي ناقلابود
حسني كه در را وا كرد
مملي او را صدا كرد
حسن بريم به رود خانه؟
فرار كنيم از تو خانه؟
بريم به صحرا و دشت
به بازي خوب و مشت ؟
مملي برو من نمي آم
همين كلام ختم كلام!
چرا نمي آي به بازي
توكه يه رفيق نازي ؟
الان چه وقت بازيه
آقا مملي حرفا چيه؟
مي خواهم به  خانه بمانم
چونكه مي خوام درس بخانم
حسني مي ره به مدرسه
سر كلاس هندسه
مملي به كوچه ها وله
حسني شاگرد اوله

به انتخاب : ناهيد سياووش 

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

آرزوی کاووس سیاووش در صنف چهارم مکتب که در صنف چهارم فاکولته به شگوفه نشستکاووس سیاووش هنگامیکه در صنف چهارم لیسه عبدالهادی داوی در سال 1384 درس میخواند، در مصاحبه با خبرنگار «انیس» تحت عنوان «تشویق، راز موفقیت شاگرد» گفته بود: «میخواهم در آینده دکتر شوم».
خوشبختانه امسال 1396 در صنف چهارم فاکولته طب درس میخواند و این آرزویش به توفیق خداوند برآورده شده است.
توجه خوانندگان را به صفحه 5 شماره (234) / 8/10/1384 روزنامه انیس که این مصاحبه در آن به چاپ رسیده جلب میکنم و از خداوند خواهانم در آینده دکتر کاووس سیاووش به صفت یک متخصص برجسته در خدمت وطن قرار گیرد.
محمد داود سیاووش

نکته: لطفاً بخاطر بزرگنمایی تصویر صفحه 5 شماره 234 مؤرخ 8/10/1384 روزنامه انیس به روی تصویر کلیک کنید!

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

به بهانه روز جهانی کتاب کودک با این کتابها آشنا شوید

خواهران وبرادران ارجمند!
با آنکه در تقویم رسمی  قید نشده اما روز 2 اپریل مطابق 5حمل مصادف به روزجهانی کتاب کودک میباشد که به همین مناسبت پشتی چند جلد کتاب اطفال را (برگ سبز تهفه درویش)خدمت تان پیشکش میکنم . امیدوارم آنها را پیدا نموده مطالعه نمایید.