۱۳۹۲ بهمن ۵, شنبه

امید حاتم متعلم صنف چهارم مکتب کابل آسیا

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014

من به عنوان عضو خانواده اطفال کشور عزیزم افغانستان از کارمندان جریده (ارمغان ملی) که به خاطر رشد و تشویق ما تلاش میدارند تشکری و قدردانی میدارم.
حالا راجع به پاکی و نظافت چند نکته به همسالانم به عرض میرسانم:
پاکی و نظافت بسیار خوب است به خاطریکه خداوند پاکان را دوست دارد. پاک بودن نشانۀ بزرگی ما و مایه افتخار والدین و خانواده ماست، نه تنها این خوبی ها را دارد بلکه ما را صحتمند و نیرومند هم میسازد. باید ظاهر و باطن خود را پاک نگهداریم.
پاکی ظاهری
شستن دست، دهن، دندان ها، بینی، گوش ها، پا ها، پاک بودن لباس، موی سر، پاکی خانه و کوچه را گویند، اما پاکی باطنی آنرا گویند که حق مردم، همسایگان و همنوعان خود را نخوریم. زیرا پیامبر (ص) میگوید: شیطان در زیر ناخن های رسیده و موی ژولیده و کثیف جای میگیرد. و همچنان میگوید: در شکم کسی که لقمه حرام باشد آن شخص به جنت نمیرود.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...