۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید که این موفقیت شان را تبریک میگوییم .
با اظهار سپاس از اداره محترم لیسه شهید سردار محمد داود خان که تقدیر نامه ها و تحایفی را به خاطر تشویق ناهید سیاووش اهدا فرموده اند.
موفقیت های مزید جناب مدیره لیسه ، هیأت تدریسی و اداری لیسه سردار محمد داود خان را در راه خدمت به اطفال کشور از خداوند  متعال خواهانیم.
باید علاوه نمود که ناهید سیاووش از سه سال به اینسو حروف نگاری ارمغان ملی را طور داوطلبانه انجام می دهد و اخیراً مسوولیت وبلاگ ارمغان اطفال را نیز به عهده گرفته که موفقیت هایشان را از خداوند خواهانیم.
هرکه مکتب رفت آدم می شود
نور چشم خلق عالم می شود
با صفا چون صبح همدم می شود
مورد فیض دمادم می شود
علم را سرچشمه جان مکتب است
هرچه است از بهر انسان مکتب است
(هیأت تحریر ارمغان ملی )


بیایید استفاده از وقت را از شیر کوچولو بیاموزیم


خواهران و برادران عزیز!
بیایید اوقات کارمان را به روی عقربه ساعت از شیر کوچولو بیاموزیم.
به گزینش : ناهید سیاووش


خواجه مدثر متعلم صنف اول با اخذ درجه اعلی امتحانات سال 1396 را سپری نمود.

خواجه مدثر متعلم صنف اول با اخذ درجه اعلی امتحانات سال 1396 را سپری نمود.
موفقیت هایش را از خداوند خواهانیم .


قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...