۱۳۹۴ شهریور ۳۰, دوشنبه

گوریل

 

سپتامبر 21, 2015
شماره ( 245) سه شنبه ( 31) سنبله ( 1394) / ( 22) سپتمبر ( 2015)
IMG_1048
شکلش عجیب است
نامش گوریل است
سنگین و گنــده
انگار فیــل است
چاق است و پرخور
بی دم و پر موست
در لحظه ی خشم
بسـیار بد خوست
وقتـی که غمگین
وقتی که شاد است
در هـر دو حالت
پر جیغ و داد است

پاندا

 

سپتامبر 21, 2015
شماره ( 245) سه شنبه ( 31) سنبله ( 1394) / ( 22) سپتمبر ( 2015)
IMG_1047
آرام و مهــربان است
زيبا و نازنيـــن است
«پاندا»ست نامش و او
از سرزمين چين است
رويش سفيد و برفي
چشمش ولي سياه است
هرگز درنده خو نيست
او عاشـــق گياه است
خرسي كه مهربان است
كي ديده؟ كي شنيده؟
پروردگـــار او را
خوش قلب آفريده

۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

سرودیاز پروین پژواک به شاگردان دختر مسموم شده درهرات
شماره(244) ارمغان ملی چهارشنبه 25 سنبله 1394 /  16سپتمبر2015

کتاب: میخوانم تا بدانم

شعر مصور برای اطفال

نوشته و نقاشی پروین پژواک

 

اهدا به:

 

این کتاب را به یاد نیلوفر احمد و عمر احمد دو طفلی که با همه علاقمندی شان به کتاب نتوانستند به مکتب بروند و گُل عمر شان با مادر شان حمیرا احمد  و پدر شانسردار احمد، در حملۀ انتحاری نوروز ۱۳۹۳ در کابل پرپر شد، به یگانه یادگار این خانواده، ابوذر احمد که روزی بخیر به مکتب خواهد رفت و از برای همه خواهد خواند، تقدیم میکنم. سردار احمد، در حملۀ انتحاری نوروز ۱۳۹۳ در کابل پرپر شد، به یگانه یادگار
شاید دوستان خبر نباشند که هرات باستان یکی از ولایاتی است که تعداد شاگردان دختر در آن نزدیک به تعداد شاگردان پسر است، اما دشمن خبر دارد! ازینرو مدتی است که دختران متعلم در مکاتب با استنشاق گاز یا نوشیدن آب آلوده مسموم میشوند. امروز ششم سپتامبر مصادف با هفدهم سنبله مصادف است با آغاز مکاتب در بسیاری از ایالات کانادا و ایالات متحدۀ امریکا. در این روز بخش کوتاهی از کتاب نو خود "میخوانم تا بدانم" را با یکی از رسمهای این کتاب برای دختران شجاع متعلم در هرات و خانواده های مبارز و دانای شان تقدیم میکنم.

 

هرگز نگو نخوانم!

میخوانم تا بدانم!

از گهواره تا گور

 باید سبق بخوانم

 

دشمن گوید نخوانم

 تا بیسواد بمانم

 با دوستان بخوانم

 تا بیسواد نمانم!

 

کتاب"میخوانم تا بدانم"/نوشته و نقاشی پروین پژواک/پراگ/۱۳۹۰-۱۳۹۴

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

جغد

 

سپتامبر 7, 2015
شماره ( 243) سه شنبه ( 17) سنبله ( 1394) / ( 8) سپتمبر ( 2015)
IMG_1040
سرش پهـن اســت و پرپر
زرنگ و سخت کوش است
دو چشمش هم درشت است
غــذایش نیز موش است
سرشــب تا دم صبـــح
نشســـته بر درختـان
شـــکارش را بگیــرد
سریع و خیـــلی آسان
اگر موشـــی نباشــد
بمیرد جغـــد با هوش
اگر جغـــدی نباشــد
شود دنیـــا پر از موش

رعایت نظم در جهان حیوانات

 

سپتامبر 7, 2015
شماره ( 243) سه شنبه ( 17) سنبله ( 1394) / ( 8) سپتمبر ( 2015)
11951892_456461937871672_4686462151052283389_n
11988400_10153323035973197_8781688544316797232_nb
پشک

۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

قاطر

 

سپتامبر 1, 2015
شماره (242) چهارشنبه (11) سنبله (1394) / (2) سپتمبر (2015)
IMG_1014
نام او قاطر است
اهل کوه و کمر
هیکل جالبش
مثل اسپ است و خر
پر شتاب می رود
راه دشوار را
می برد با خودش
آن همه بار را
سخت کوش و زرنگ
چابک است وقت کار
به! عجب نعمتی داده پرودگار!

گوساله

 

سپتامبر 1, 2015
شماره (242) چهارشنبه (11) سنبله (1394) / (2) سپتمبر (2015)
IMG_1013
مادر او گاو است
نــام او گوســــــاله
دوســتان نـــــازش
بـــره و بزغــــــاله
شـــاخ هایش کوتاه
عاشق آب و گیاه
پوستش رنگــارنگ
قهوه ای ، زرد ، سیاه
کم کمک می گردد
گاو چاق و سنگین
به همه می بخشد
شیر چرب و شیرین

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...