۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

شیرشير از قويترين حيوانهاي جنگل است . وقتيكه شير سيرباشد شكار نميكند اما اگر گرسنه شد شكار ميكند. پوست شير سرخرنگ است. حيوانهاي جنگلي شير را كلان خود ميدانند، چرا كه شيرآنها را آزار نميدهد.

به انتخاب : ناهیدسیاووش متعلم صنف پنجم

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

پلنگ

خواهران و برادران گرامی
از اینکه نشرات چاپی ارمغان ملی  بنا بر مشکلا ت نبود هزینه چاپ متوقف میباشد،از این به بعد در صفحه وبلاگ ارمغان اطفال شناسایی با حیوانات به زبان ساده  بر گرفته از کتاب( قصه های شیرین شیر وپلنگ   برای اطفال ونو جوانان) را میخوانید .امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
ناهید سیاووش مسوول وبلاگ ارمغان اطفال
پلنگ يك حيوان وحشيست. پوست پلنگ خالخاليست يك خال سياه و يك خال سفيد  دارد. وقتي كه از پشت بته ها ودرختهاي جنگل ميگذرد. هيچ حيوان ديگر آن را ديده نميتواند و خيال ميكند كه شاخه ها و بته هاي جنگل شور ميخورد.
پلنگ حيوان  خيلي قويست. غير از شير، كه نسبت به پلنگ قويتر است، ديگرزورهيچ حيوان  به او نميرسد خانه پلنگ در  كوه و در جنگل است. پلنگ شكارچي ماهريست.

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

داستان دزدیدن ماری توسط مارگیر دیگر

روزي روزگاري در شهري كوهستاني مارگيري، ماري خطر ناك را گرفت.آن را با خود به خانه اش برد ودر جعبه یي در حياط گذاشت، براي استراحت به اتاق خود رفت وخوابيد. دراين ميان دزدي كه خود مارگير بود وارد خانه او شد و آن مار را دزديد، به اميد آنكه آن را به قيمت خوبي بفروشد. شب، هنگامي كه به خانه باز گشت مار را كه در جعبه بود در اتاقي قرار داد. ولي در جعبه را به خوبي نبسته بود و بعد از خوردن غذا به خواب رفت.
نيمه هاي شب مار  از جعبه بيرون آمده وبه سوي دزد رفت و او را با نيش زهر آلود خود از پاي درآورد.
صبح روز بعد مار گير خبردار شد كه يك نفر بر اثر نيش مار در خانه اش مرده است. از كنجكاوي به آنجا رفت ومار خود را در گوشه یي از حياط ديد و متوجه شد كه مارش جان آن مارگير بيچاره را گرفته است.
با خود گفت : ( من خيلي دعا كردم كه دزد را پيدا كنم ومارم را از او پس بگيرم )‌، خدا را شكر كه آن دعا پذيرفته نشد، من فكر مي كردم كه ضرر كردم اما آنچه اتفاق افتاد به سود من بود.
مارگيرش ديد پس بشناختش
گفت از جان مارمن پرداختش
شكر حق را كان دعا مردود شد
من زيان پنداشتم آن سود شد
پيام داستان :
بسياري از دعاها باعث زيان ونابودي است واگر بعضي از دعاهاي ما مستجاب نمي شود حتما در آن خيري است وما نبايد اصرار كنيم.
بر گرفته ازکتاب : داستان های زیبای مثنوی معنوی
به انتخاب : ناهید سیاووش

نوازش های پدر مهربان محترم فریدون ذکی در گزارشی از دومین سالروز تولد فرزند عزیزش ابراهیم جان ذکی

فرشته ها با شما حرف می زنند : همینکه چشم اش باز می شود از خواب خنده می کند و اولین حرف اش ( های په په) یعنی (سلام پدر) ا...