۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

سپاس از جناب حمیدالله حاتم مشاور وزارت معارف و دوکتور محمد سعید منصور رییس معارف شهر کابل!

 خانواده ناهید متعلم صنف پنجم لیسه سردار محمد داود از جناب حمیدالله حاتم مشاوروزارت معارف ودوکتورمحمدسعیدمنصور رییس معارف شهرکابل به خاطر اهدأ تقدیر نامه وتشویق و نوازش ناهید اظهار امتنان و سپاسگزاری نموده، موفقیتهای مزید شان را در امور اجرای وجیبه اسلامی و افغانی تربیه اولاد وطن از خداوند متعال خواهان اند.
۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

دررخصتي هاي زمستاني چه کنیم؟نویسنده ناهیدسیاووش
ما بايد از رخصتي هاي زمستاني خود استفاده معقول نماييم و اوقات گرانبهاي خود را بيهوده صرف نکنیم.  ما  باید در رخصتي هاي زمستاني تقسيم اوقات درسي به خود تهيه کرده  كتاب هایي را كه مكتب به ما مي دهد طبق تقسيم اوقات مطالعه نماييم . اگر ما در  مطالعه كدام مضمون چون : رياضي ، انگليسي وغيره درخانه مشكل داشته باشيم  در صورت امکان بايد شامل کورس شویم  تا مشكلات ما در آن مضمون رفع گردد. زيرا  تجربه نشان داده كه اگر كسي در زمستان كتاب هاي درسي خود را مطالعه  نمايد، در سال آينده آماده گي خوبتر به درس ها ميداشته باشد و وقتي معلم صاحب درس ميدهد  او از همه سریعتر، بيشتر و  خوبتر درس را می آموزد.
وقتي  مكتب  در رخصتی های زمستانی براي ما كتاب مي دهد ما بايد در قدم اول كتاب هاي درسي خود را پوش نماييم، و اگر كتاب پاره باشد آن را  بدوزيم و اوراق كتاب را خط خط ننماييم زيرا در سال آينده به شاگرد ديگر اين كتاب داده میشود.
 ما باید در فصل زمستان لباس هاي گرم بپوشيم تا مريض نشويم و  تنها به خواندن كتاب هاي درسي اكتفا نكنيم بلكه بايد جرايد و مجلاتی را كه براي اطفال منتشر مي شود  نيز بدست آورده مطالعه کنیم.
زمستان خوش وخوب وپرمطالعه وسرگرمی برای همه خواهران وبرادران از ایزدمتعال خواهانم.


۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

ناهید سیاووش مسوول صفحه ارمغان اطفال نشریه ارمغان ملی، با اخذ نمرات عالی سال تعلیمی را پشت سر گذاشته به صفت اول نمره به صنف ششم ارتقا یافت

ناهید سیاووش مسوول صفحه ارمغان اطفال نشریه ارمغان ملی، با اخذ نمرات عالی سال تعلیمی را پشت سر گذاشته به صفت اول نمره به صنف ششم ارتقا یافت.
هیأت تحریر ارمغان ملی این موفقیت ناهیدسیاووش را تبریک گفته، مراتب سپاسگزاری وامتنان شان را از شیوه عالی میتودیک وپیداگوژیک تدریس و اداره ،خدمت  مدیره محترمه  وآموزگاران گرانقدر وهیأت اداری و تدریسی لیسه سردارمحمد داوود تقدیم داشته، از خداوند متعال پیروزی های مزید شان را در تربیه فرزندان افغانستان عزیز خواهانست.
نوازش های پدر مهربان محترم فریدون ذکی در گزارشی از دومین سالروز تولد فرزند عزیزش ابراهیم جان ذکی

فرشته ها با شما حرف می زنند : همینکه چشم اش باز می شود از خواب خنده می کند و اولین حرف اش ( های په په) یعنی (سلام پدر) ا...