۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

کارخانگی

شماره 159/ یکشنبه 29 جدی 1392 / 19 جنوری 2014
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
خواهران وبرادران عزيز!
درشماره 90 ارمغان اطفال حالات خوشحال، غمگين، متعجب و غيره بااستفاده از تغيير ابرو، چشم، لب وبيني نشان داده شده است ودر شماره 157 ارمغان اطفال چند چهره بدون ترسيم چشم، ابرو، لب و بيني به نشر رسيده و از اطفال خواسته شده بود كه با استفاده از رهنمايي هاي قبلي حالات متفاوت را در چهره ها ترسيم نمايند.
من با توجه به رهنمايي هاي شماره 90 ارمغان اطفال در چند چهره حالا ت متفاوت خوشحال ناراحت و متعجب را در خطوط ترسيم نموده ام كه توجه تان را به آن جلب ميكنم.
اناهيتاسياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...