۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

آیا طفل شما از قدرت بالایی در نه گفتن برخوردار است؟

شماره 131/ پنجشنبه 13 سرطان 1392/ 4 جولای 2013

كودكاني كه مهارت «نه» گفتن را آموخته اند احتمالاً بيش تر دست به انتخاب هاي مثبت خواهند زد و از درگير شدن در رفتارهاي پرخطر اجتناب خواهند كرد. كمك به كودكان براي تنظيم محدوديت هايي براي خودشان و «نه» گفتن نسبت به فشارهاي خارجي، اعتماد به نفس آنان را افزايش خواهد داد. وقتي كودكان ياد بگيرند كه قبل از پاسخ دادن به يك تقاضا، مكث كرده و پيامدهاي آن را در نظر بگيرند، در ردّ مشاركت در كارهايي كه مي تواند... به خودشان يا ديگران ضربه بزند، ورزيده تر مي شوند.

از بچه ها بخواهيد مواردي را كه انجام دادنش باعث ايجاد مشكل براي آن ها يا ديگري مي شود، نام ببرند، مانند: مسخره كردن يا تهديد ديگري ـ كشيدن سيگار ـ دزدي كردن ـ زير پا گذاشتن دستور هاي والدين يا مقررات خانه یا مدرسه ـ انجام کارهای خطرناک با دوچرخه یا بایسکلـ دروغ گفتن و...

اگر فردي از آنها بخواهد كاري را انجام دهند كه باعث ايجاد مشكل خواهد شد، روش قاطع بودن را به آنها نشان دهيد. براي مثال، اگر فردي بخواهد به او سيگار بدهد، او مي تواند راست بايستد، به چشمان آن فرد نگاه كند و با لحني جدّي بگويد «نه نمي خواهم!»Ÿ

انترنت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...