۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

کتاب «فرزندان صلح» از چاپ بر آمد

شماره 131/ پنجشنبه 13 سرطان 1392/ 4 جولای 2013
کتاب «فرزندان صلح» تألیف دکتر سید عبدالعزیز نجیبی از چاپ برآمد که این کتاب حاوی حدود 120 قطعه عکس از جمله صد ها عکسیست که مؤلف از ماه جوزا 1381 تا ماه حمل 1389 عکس برداری نموده.
عکس های کتاب راوی حکایت از وضعیت بد اقتصادی اطفال، نوجوانان و جوانانی میباشند که بخاطر مشکلات اقتصادی مکتب را ترک گفته برای تأمین معیشیت خانواده هایشان از صبح تا شام در بازار ها مصروف کار های شاقه میباشند. در ذیل گوشه یی از این وضعیت را در چند عکس کتاب میبینید:
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...