۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

رهنمایی های ترافیکی

شماره 130/ سه شنبه 4 سرطان 1392/ 25 جون 2013
ناهيد سياووش مي گويد:
چند روز پيش يك پوليس ترافيك به صنف ما آمد. از ديدن پوليس همه ما وارخطا شديم اما معلم صاحب گفت : وارخطا نشوييد اين پوليس ترافيك آمده تا به شما رهنمايي ترافيكي نمايد.
پوليس ترافيك به اجازه معلم صاحب رشته سخن را گرفته بعد از معرفي خود گفت:
اطفال عزيز!
من آمده ام تا به شما رهنمايي ترافيكي نمايم تا هنگام عبور و مرور از سرك ها خدا نا خواسته به حادثه ترافيكي مواجه نشويد اول از همه كوشش كنيد وقت تر از خانه بر آمده به مكتب برويد تا به خاطر ناوقت شد ن مكتب هنگام عبور از سرك عجله نكرده باشيد و به كدام حادثه خدا ناخواسته مواجه نشويد. دو م هنگامی كه در سرك ها رفت و آمد مي كنيد كوشش نماييد تا از پياده روها استفاده كنيد. سوم هنگام عبور و مرور از سرك ها متوجه اشاره هاي ترافيكي باشيد و بدانيد هنگامي كه اشاره سرخ است بايد به سرك داخل نشويد. اگر اشاره زرد باشد آماده گي براي گذشتن از سرك را بگيريد و اگر اشاره سبز بود از سرك عبور كنيد در سرک هایی كه اشاره ترافيكي نباشد از پوليس ترافيك خواهش كنيد تا شما را از سرك بگذراند و اگر پوليس ترافيك هم در محل نبود از يك شخص بزرگ سال و صحت مند خواهش كنيد تا شما را از سرك بگذراند.

معلم صاحب از پوليس ترافيك به خاطر معلومات ترافيكي كه به ما داد تشكر نمود.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...