۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

نوروز نو باز آمده


شماره 117/چهارشنبه 7 حمل 1392/ 27 مارچ 2013

نوروز نو باز آمده

بلبل به آواز آمده

دل ها به پرواز آمده

بی بی-بابا بده نوروزیم

«پروین پژواک»

۱ نظر:

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...