۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

مهربان تر از گل


شماره 108/ چهارشنبه 4 دلو 1391/ 23 جنوری 2013
مهربان تر از گل است
مهربان تر از بهار
حرف هاي ساده اش
مثل آب چشمه سار
او گل است و من
مثل شاپرك به او
باز هم نگاه مي كنم
غرق مي شوم
درنگاه مهربان او
آن گل هميشه مهربان
آن بهار رنگ رنگ
هست مادر قشنگ من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...