۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

شاگرد خوب مكتب


شماره 108/ چهارشنبه 4 دلو 1391/ 23 جنوری 2013
شاگرد خوب مكتب
باشد دايم مرتب
صبح برميخيزد از خواب
مي گيره به دست كتاب
سلام ميته به مادر
با احترام به پدر
درس هاي خود ه ميخانه
رسمهاي خوده ميتانه
معلم هايش عزيز اند
صمیمانه لذیذ اند
ميخانه درس بسيار
چون بلبلان نوبهار
خدا نگاش بداره
طفلك خوش قواره
به انتخاب: ناهيد سياووش
از : د. س. ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...