۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

شاگرد خوب مكتب


شماره 108/ چهارشنبه 4 دلو 1391/ 23 جنوری 2013
شاگرد خوب مكتب
باشد دايم مرتب
صبح برميخيزد از خواب
مي گيره به دست كتاب
سلام ميته به مادر
با احترام به پدر
درس هاي خود ه ميخانه
رسمهاي خوده ميتانه
معلم هايش عزيز اند
صمیمانه لذیذ اند
ميخانه درس بسيار
چون بلبلان نوبهار
خدا نگاش بداره
طفلك خوش قواره
به انتخاب: ناهيد سياووش
از : د. س. ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...