۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

خروس


شماره 107/ چهارشنبه 27 جدی 1391/ 16 جنوری 2013
مستاجر ما
آقا خروس است
خانم او هم
مثل عروس است
***
مرغ زيبا
آن پر حنايي
او ميگذارد
تخمي طلا يي
***
قُدقُدقُداقُد
تخمي دوباره
يعني بياييد
اين هم اجاره
«مرتضي دانشمند»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...