۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

خروس


شماره 107/ چهارشنبه 27 جدی 1391/ 16 جنوری 2013
مستاجر ما
آقا خروس است
خانم او هم
مثل عروس است
***
مرغ زيبا
آن پر حنايي
او ميگذارد
تخمي طلا يي
***
قُدقُدقُداقُد
تخمي دوباره
يعني بياييد
اين هم اجاره
«مرتضي دانشمند»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...