۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

اهمیت کتاب

شماره 98/ پنجشنبه 25 عقرب 1391/ 15 نومبر 2012
كتاب بهترين دوست انسان است. شاگرد خوب بايد استفاده خوب از كتاب نمايد. اوراق كتاب را پاره نكند وقتي كتاب مكتب را ميگيرد آن را پوش كند.
موضوعات كتاب را به خاطر سپارده به دست اطفال خورد وبازي گوش كتاب خود را ندهد تا انرا پاره نكنند. وقتي كتاب خود را به مكتب ميدهد بايد آن را پوش كرده بدهد. كتاب چشم نابيناي شاگردان را بينا مي سازد . كتاب از انسان بي سواد وبي علم يك عالم يك دانشمند يك انجنير يك داكتر ويك استاد ميسازد . كتاب به ما راهي خدا ، راهي راست گفتن ، راهي صداقت وراهي وطندوستي را نشان ميدهد كتاب بهترين دوست وبهترين همدم انسان است. بنا بر آن بايد به كتاب ارزش واحترام قايل باشيم شاگرد خوب آنست كه كتاب خودرا نگهدارد زياد كتاب خود را بخواند و وقتي آن را در اخير سال دوباره به مكتب تعويل مي كند كتابش پاره نباشد بياييد كتاب هاي خود را خوب نگهداريم.Ÿ
نويسنده: اناهيتا سياووش متعلم صنف سوم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...