۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

ترانه ی الفبا

شماره 98/ پنجشنبه 25 عقرب 1391/ 15 نومبر 2012
ترانه یی را كه مي خوانيد اطفال آنرا همصدا با استفاده از تصنیف وحيد قاسمي هنرمند مشهور افغانستان اجرا مي كنند. در جاييكه حروف دوبار تكرار شده آن حروف در ترانه دوبا تكرار ميشود.
شما خواهران وبرادران عزيز اين ترانه راكه از شبکه های تلويزيوني به نشر ميرسد پيدا نموده آن را با خواهران، برادران وهمصنفان تان يكجا اجرا كنيد تا حروف الفبا آسان تر و بهتر ذهن نشين تان شود.
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
***
د ذ ر
ر ز ژ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
***
س ش
ص ض
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
***
ط ظ
ع غ
ف ق ك گ ل م ن و
ف ق ك گ ل م ن و
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
***
ن و ه ي
ن و ه ي
آ ا ب پ ت ث ج ج ح خ
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ
به انتخاب: ناهید سیاووش متعلم صنف اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...