۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

کودکان

کودکان در بساط هستی ما
میوهء نخل مدعا باشند
در فضای سکوت غم انگیز
مایهء عشرت و نوا باشند
در شب تار و روزهای سیه
روشنی بخش کلبه ها باشند
رونق افزای خانه و بستان
زینت و زیب هر کجا باشند
پاک و آزاد و راستگو و دلیر
راست کردار و بی ریا باشند
شاه کار بدیع عالم صنع
آیت دفتر صفا باشند
باعث شادمانی فقرا
عامل عیش اغنیا باشند
در محیط توقعات بشر
گوهر پاک پر بها باشند
«رجائی هروی»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...