۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

نقش والدین در تربیه اطفال

کاووس سیاووش
روزی در کتابی خواندم که پسری دست به دزدی زد. شخصی که مالش دزدیده شده بود از آن پسر نزد کنفوسیوس شکایت کرد، کنفوسیوس در پای عریضۀ عارض نوشت که پدرش زندانی شود.
پدر دزد پس ازمتحمل شدن خیلی مشکلات و رنج های زندان، روزی چانس دیدار با کنفوسیوس را یافت. مرد از کنفوسیوس پرسید: در حالیکه پسرم مرتکب دزدی شده بود چرا امر زندانی شدن مرا دادید؟
کنفوسیوس جواب داد: برای آنکه تو پسرت را خوب تربیه نکردی که مرتکب دزدی نمیشد.
آری اطفال گرامی! با خواندن این حکایت درک میکنیم که والدین در تربیه اطفال نقش بسیار ارزنده یی را ایفا می نمایند، پس از شما اطفال نازنین خواهش من اینست که به سخنان والدین گرامی تان به دقت گوش نموده آنرا عملی نمایید.

۱ نظر:

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...