۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

به بهانه روز معلم!


درگرامیداشت از روز معلم تلاش کردیم نظریات کارشناسان تعلیم وتربیه را پیرامون سیر تغیروانکشاف نصاب درسی مضمون دری صنف اول مکاتب به خوانندگان تقدیم کنیم ، اما از اینکه وزارت معارف خلاف قانون چنین حقی را به کارشناسان موظف در آن وزارت قایل نیست که به رسانه ها بی پرده ابراز نظر کنند ، ناگزیر به نشر صفحات اول کتاب های دری صنوف اول سالهای 1347-1389وصفحه یی از اغلاط کتاب دری صنف دوم اکتفا نموده قضاوت را به خوانندگان میگذاریم که نظریات شان را با مقایسه محتوا وشکل صفحات طی بیش از چهار دهه واغلاط موجود در صفحات سالهای مابین ابراز دارند।ازبالا به پایین صفحات 1-2-3- مربوط سالهای تشکیل اداره موقت تاکنون میبا شد که به دیزاین عصر کمپیوتر وبد ذوقی واغلاط آن متوجه شوید وبعد این صفحات را با عکس چهارم که محصول ذوق ، استعداد ودانش مسلکی مرحوم استاد محمد آصف مایل در صفحه اول کتاب الفبا برای صنف اول سال 1347 میباشد مقایسه نموده نتیجه را بنویسید।

صفحه اول کتاب الفبا برای مکاتب که فعلاً تدریس میشود

غلطی کتاب دری صنف دوم
غلطی های کتاب دری صنف دوم
کتاب الفبا برای صنف اول ابتدایی سال 1347

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...