۱۳۹۷ آبان ۱۵, سه‌شنبه

تحمیل کار شاقه بر اطفال ظلم است

در ماده (32) کنوانسیون حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شده:
(کشور های متعهد به این کنوانسیون حق حمایه طفل را در مقابل استثمار اقتصادی واجرای کار های خطرناک ویا کار های که سبب اختلال در جریان تعلیم وتربیه طفل شود ویا به صحت ورشد جسمی،فکری،معنوی،اخلاقی واجتماعی وی زیانبار باشد به رسمیت میشناسد.)
حالا با خوانش آن ماده به این عکس نگاه کنید:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهی...