۱۳۹۴ اسفند ۲۱, جمعه

ترانه بهار

گرديده بهار و موسم كار
جان بخش شده نسيم گلزار
افشانده گهر به بوستان ابر
خنديده گل وشگفته ازهار
هنگام بهار ووقت بذر است
گرديده وتر زمين و  نم دار
دهقان جوان بيا به صحرا
باماله وبيل ويوغ واسپار
باليده به مرغزار سبزه
گلهاي قشنگ رسته بسيار
چوپان بچه هاي چست و چالاك
بارمه خود روان به كوهسار
افسردگي رخت بسته ازباغ
كس نيست درين حديقه بيكار
دهقان جوان بيا به  صحرا
باماله وبيل ويوغ واسپار
(استاد مایل)
به انتخاب : ناهيد سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...