۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

اطفال عزیز!روزتان مبارک!


ژوئن 4, 2014
شماره(178) چهارشنبه 14 جوزا 1393 / 4 جون 2014
k 1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
small kids
k11
k12
k13
Kids laughing
k15
k16
k17
k18
k19
k20
kid5
kid6
kid7
kid8
kid10
kid22
kiddd
3- وضعيت اطفال خاص
درين قسمت وضعيت اطفال خاص را مورد بررسي قرار ميدهيم اين اطفال شامل اشخاص ذيل مي گردند:
. اطفال بي سرپرست
. اطفال بد سر پرست
. اطفال پناهنده و آواره
. اطفال معلول
. اطفال خياباني
. اطفال مختلف
. قاچاق اطفال
. ازدواج اطفال
. سو استفاده جنسي از اطفال
. اطفال فراري
اطفال بي سرپرست
طفل بي سرپرست ، طفلي است كه نماينده قانوني نداشته باشد. ( فقره 2 ماده 57 قانون رسيده گي به تخليفات اطفال)
در صورتي كه شما به عنوان يك طفل پدر، پدر كلان، مادر و كسی كه شمار ا سر پرستي نمايد نداشته باشيد، شما به عنوان يك طفل بي سرپرست تلقي مي شويد در اين صورت محكمه براي شما شخصي را به عنوان سرپرست تعيين مي كند.
شخصي كه به عنوان سر پرست شما تعيين مي گردد، صلاحيت دارد تا از شما سر پرستي كند ، سرپرست شما داراي كليه صلاحيت ها و مسوليتهاي والدين طفل مي باشد( ماده 59 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال )
اطفال بد سر پرست:
اطفال بد سرپرست ، اطفالي مي باشند كه داراي سرپرست و يا كساني مي باشند كه از آنها نگهداري نمايند اما اين اشخاص صلاخيت سر پرستي راندارند و عليه اطفال بدرفتاري و خشونت روا مي دارند
آيا شما يك طفل بد سر پرست مي باشيد، در اين صورت براي شما محكمه مطابق ماده 251 قانون مدني سرپرست جديد تعيين مي كند.
اطفال پناهنده و آواره:
در صورتي كه شما يك طفل پناهنده و آوازه باشيد دراين صورتي ميتوانيد تقاضاي پناهندگي بدهيد( ماده 22 كنوانسيون حقوق طفل)
اطفال در وضعيت هاي جنگ:
هيچ طفل زير 15 سال نبايد در جنگ شركت كند. دولت ها بايد در زمان جنگ از اطفال مراقبت كرده و آن را موزد حمايت قرار دهند. (ماده 38 كنوانسيون حقوق طفل )
اطفال معلول:
اگر شما يك طفل معلول هستيد مطابق ماده 23 كنوانيسيون حقوق طفل ازر اين حقوق برخوردار هستيد و دولت شما مكلف است آنها را برايتان انجام دهد:
طفل معلول بايد از يك زندهگي محترمانه برخوردار باشد.
طفل معلول بايد از مراقبتهاي ويژه برخورداز باشد.
طفل معلول بايد دسترسي به تحصيل و آموزش داشته باشد.
خدمات صحي ، خدمات بازتواني، آماده سازي براي اشتغال و امكانات تفريحي براي طفل معلول
سو استفاده جنسي از اطفال:
دولت ها وظيفه دارند از اطفال حمايت كنند تا كسي از آنها سو استفاده جنسي نكند.( ماده 34 كنوانسيون حقوق طفل)
فرار طفل:
طفل ممكن است از محيط مكتب يا خانواده دست به فرار زند. عللي كه باعث ميگردد طفلي از مكتب فرار نمايد را چنين مي توان خلاصه نمود:
1- طرف خطاب قرار دادن در مكتب با القاب زشت و ناپسند
2- ضعيف بودن درس طفل نسبت به ديگر هم صنفي هاي خود
3 – ترس از مكتب
4 – وجود فشارهاي تحصيلي و پايين بودن توانايي هاي جسمي و ذهني شاگرد براي آماده كردن خود
طفلي كه ازمكتب رفتن خودداري مي كند. آينده خود را به نوعي تباه مي سازد. اوممكن است فردي اجتماعي بار نيايد زيرا از ارتباط گرفتن با محيط بيرون خود داري مي كند . به نوعي كه روانشناسان اين عمل طفل را نوعي خودكشي اجتماعي به شمار ميآورند.
فرار اطفال از خانه بنا به بررسي جامعه شناسان و روانشناسان در بيش از 80 در صد موارد ناشي از اختلافات خانوادگي است . خانوادهاي كه در آنها در گيريها ي لفظي بين والدين خشونت عليه اطفال و اعتياد به مواد مخدر و جود دارد بيشتر اطفال را در معرض فرار از خانواده قرار مي دهند.
فرار اطفال جرم نيست بلكه رفتاري غير عادي است كه با آن در محكمه اختصاصي اطفال رسیدگي مي گردد و او بدين ترتيب مورد اصلاح و تربيت قرار مي گيرد.
اطفال خياباني:
طفل خياباني كيست؟ بر اساس ماده 1 ميثاق حقوق طفل به اطفالي كه زير سن 18 سال قرار دارند و در سرك ها زندگي و كار مي كنند . خانواده ندارد و يا امكان دسترسي به خانواده آنها وجود ندارد و بازگشت آنها به خانواده امكان دارد و خانواده منتظربازگشت آنهاست و همينطور اطفالي كه خانواده منتظر آنها نمي باشد طفل خياباني گفته ميشود.
اطفال خياباني خود به دو دسته تقسيم مي گردند:
1- اطفال در خيابان: منظور اطفالي هستند كه در خيابان ها و سرك مشغول كار مي باشند . اين اطفال از خانواده هاي كم در آمد و پر جمعيت مي باشند و علت آنها نيز در سرك ها كسب د ر آمد است. اين گروه از اطفال خياباني احساس تعلق به خانواده را دارند اما ميزان ارتباط آنها كم يا زياد مي تواند باشد. برخي از اين اطفال به مكتب مي روند. اين قسم از اطفال ممكن است مرتكب جرم در سرك ها گردند. اكثريت اطفال خيابان را اين قسم از اطفال تشكيل مي دهند.
2- اطفال خيابان: اين قسم از اطفال گروه كوچكتري را تشكيل مي دهند اما مشكلات آنها نسبت به گروه اول بيشتر است. براي اين نوع از اطفال خيابان و سرك به منزله خانه آنها است. آنها در خيابان به دنبال سرپناه و غذا مي گردند. با مكتب بيگانه هستند و معمولاً بيشتر در معرض سوء استفاده هاي جنسي قرار مي گيرند.
ازدواج اطفال:
(ازدواج با طفل زير سن قانوني جرم است)
سن ازدواج براي طفل پسر تكميل سن 18 سالگي و براي طفل دختر تكميل سن 16 سالگي است.(ماده 70 قانون مدني) در هر حال ازدواج طفل دختر كمتر از 15 سال به هيچ صورتي امكان ندارد.(ماده 71 قانون مدني)
اگر شخصي با دختري كه زير سن قانوني براي ازدواج قرار دارد، ازدواج كند، محكوم به زندان مي گردد كه حداقل مدت حبس براي او 2 سال است.(ماده 28 قانون منع خشونت عليه زن)
قاچاق اطفال:
هيچ كس حق ندارد اطفال را بدزدد يا آنها را مورد خريد و فروش قرار دهد. دولت ها بايد كارهاي لازم را براي جلوگيري از دزديدن اطفال يا خريد و فروش آنها انجام دهد.(ماده 35 كنوانسيون حقوق طفل)
اطفال متخلف:
اگر طفلي به قانون شكني متهم شد، تا زماني كه گناه كاري او طبق قانون به اثبات نرسيده است بايد بي گناه شناخته شود. با اين رقم از اطفال بايد به صورت مناسب رفتار شود و بايد به آنها مشوره داده شود. در نهايت تا حد امكان از مجازات شديد آنها بايد خودداري شود.(ماده 40 كنوانسيون حقوق طفل)Ÿ
از کتاب حقوق طفل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...