۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

للوللو، گل گل مادر


آوریل 9, 2014
شماره(170) چهارشنبه 20 حمل 1393 / 9 اپریل 2014
kid
للو للو، گل گل مادر
بخواب بخواب، بلبل مادر
مادر فداي نامت
للو للو، سنبل مادر
***
بخير تو كلان شوي
شاهزاده دوران شوي
***
للو للو، سنبل مادر
بخواب بخواب، گل گل مادر
مادر فداي نامت
للو للو، سنبل مادر
به انتخاب: اناهيتا سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...