۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

رییس جمهور سکوت بس اس بس


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
abuzar
طفـــــلا ره کشتـن
بس اس بس
انتــــحار کـــردن
بس اس بس
بــــرادر ناراضـــی
بس اس بس
رییس جمهور سکوت
بس اس بس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر