۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

رییس جمهور سکوت بس اس بس


مارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
abuzar
طفـــــلا ره کشتـن
بس اس بس
انتــــحار کـــردن
بس اس بس
بــــرادر ناراضـــی
بس اس بس
رییس جمهور سکوت
بس اس بس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...