۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

ترانه اوزک اوزک

 

مارس 9, 2014
شماره 166/ یکشنبه 18 حوت1392 / 9 مارچ 2014cat
اوزك اوزك
گردش سوزك
گنجشكك او خورد
پايش تو خورد
اي كشت
اي پوست كد
اي خورد
اي آمد كه حق مره كجا ماندي
گفت ده تاق بلند
پشك آمد خوردش
ميو، ميو، ميو
اي کلکک بي نصيب تو كجابودي
درباغ كلان بودم
گوساله چران بودم
به انتخاب : ناهيد سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...