۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

ترانه اوزک اوزک

 

مارس 9, 2014
شماره 166/ یکشنبه 18 حوت1392 / 9 مارچ 2014cat
اوزك اوزك
گردش سوزك
گنجشكك او خورد
پايش تو خورد
اي كشت
اي پوست كد
اي خورد
اي آمد كه حق مره كجا ماندي
گفت ده تاق بلند
پشك آمد خوردش
ميو، ميو، ميو
اي کلکک بي نصيب تو كجابودي
درباغ كلان بودم
گوساله چران بودم
به انتخاب : ناهيد سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...