۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

نغمه بهاران

 

مارس 9, 2014
شماره 166/ یکشنبه 18 حوت1392 / 9 مارچ 2014
bird
زمستان رفت ياران
رسيد فصل بهاران
درخت و باغ و بوستان
شگوفه در گلستان
به سوي دشت و صحرا
رويم گلگشت فردا
كه لاله رويداز خاك
صنوبر غنچه و تاك
شگوفد در گلستان
خروشد آبشاران
صداي بلبل مست
زنزديكي و دور دست
بپيچد صبحگاهان
به كوه و دشت ودامان
بيااي طفل هوشیار
به كوه و دشت قدم دار
ببين كشت و بببين كار
كمر بر بسته دستار
كه دهقان جوان است
نهال شان زمان است
من و تو دست بردست
نهال بگرفته پيوست
به مثل مرد دهقان
زشوروشوق هر آن
نشانيم بهر فردا
نهال آرزوها
از :د.س. ن
به انتخاب اناهيتاسياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...