۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

ماينمارس 30, 2014
شماره(169) یکشنبه /10 حمل 1393 /30 مارچ 2014
mine
نام ماين برهمه مايك نام آشنا بوده كه باشنيدن آن ذهن وقلب انسان تكان ميخورد . ماين از جمله آفت ها و بلاهاي مركبار جنگي بوده و به هيچ كس رحم نميكند هر كس به او نزديك شود جان اش را ميگيرد، ولي افسوس كه دشمني بيشتر او با ما كودكان ميباشد، چراكه مااورا نميشناسيم و هم بي پروايي ميكنيم و به توصيه هاي پدران و مادران ومعلمان و بزرگان هم گاهي ارزش نميدهم روي همين علت است كه مانسبت به كلان سالان بيشتر قرباني اين بلا ميگرديم.
ماين را در زير خاك ويا روي زمين كشت میکنند. پيام من برای همسالان ام و همه كودكان كشور اينست كه بدون اجازه بزرگان ، معلمان ووالدين به جاهاي نا مطمين به تفريح و ساعتتيري نرويم وبه چيزهايی كه در پيش روي ما افتيده دست نزنيم، چه آله ساعت تيري باشد ويا آله آموزشي كه مبادا همان چيز ماين باشد و جان شيرين مارا نابود کند به توليد و كشت كننده گان بي رحم آن هم پيام دارم که برما رحم كنند واز استعمال آن دوري كنند.
اميد حاتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصه های مثنوی معنوی به اطفال-دفتر دوم

قصه های مثنوی معنوی به اطفال-دفتر دوم به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد. طراح پشتی و صفحه آرای این مجموعه کاووس سیاووش و حروف نگاران...