۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

برفی زمستان

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
ز زير صندلي هان
به روزهاي زمستان
برو باهمرهانت
به لب خندان و شادان
زمستان فصل سرما
زمستان رخصتي ها
هوايش سرد باشد
زسردي برد باشد
بپوش كالاي  گرمت
به دسكش ها ي نرمت
بگير برف زمستان
ببر برفي به دوستان
كه برفي بردن تو
جريمه داره منتو
از: د . س. ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...