۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

برفی زمستان

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
ز زير صندلي هان
به روزهاي زمستان
برو باهمرهانت
به لب خندان و شادان
زمستان فصل سرما
زمستان رخصتي ها
هوايش سرد باشد
زسردي برد باشد
بپوش كالاي  گرمت
به دسكش ها ي نرمت
بگير برف زمستان
ببر برفي به دوستان
كه برفي بردن تو
جريمه داره منتو
از: د . س. ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...