۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

جشن پیروزی دو همکار صفحه ارمغان اطفال

شماره 155/یکشنبه 1 جدی 1392/ 22 دسمبر 2013
اناهیتا سیاووش حروف نگاری ارمغان ملی را از شماره 96 تا کنون بدوش دارد و ناهید سیاووش در کنار اناهیتا سیاووش مطالب صفحه ارمغان اطفال را جمع آوری مینماید.
این اطفال زحمتکش به حدی در تهیه ترانه های اطفال در صفحه ارمغان اطفال علاقه دارند که ناهید سیاووش بسیاری این ترانه ها را به حافظه سپرده و حتا از آمدن استاد رهنمای ترافیک به صنفش و آمدن دلقک به مکتبش گزارش شفاهی به صفحه ارمغان اطفال آورد.
ناهید سیاووش اکنون در مرحله آموزش ردیف اصلی برنامه تایپنگ کمپیوتر میباشد و وعده سپرده که در روزهای رخصتی زمستان تایپ کمپیوتر را کاملاً فرا گرفته در ماه حمل سال آینده با اناهیتا سیاووش در امور تایپ همکاری نماید.
بخاطر تلاش صمیمانه این دو طفل زحمتکش ارمغان ملی در جشن سرور و شادمانی ارتقای شان به صنوف بالاتر سهیم شده با چاپ تصاویر و تقدیر نامه هایشان موفقیت های مزید شان را از خداوند خواهان میباشد.
هیئت تحریر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...