۱۳۹۲ آذر ۱۷, یکشنبه

مه یک دختر استم

شماره 153/ یکشنبه 17 قوس 1392/ 8 دسمبر 2013
مه یک دختر استم
به بزرگان خدمتگر استم
قوت دست مادر
دوست پدر استم
در سینۀ آسمان
ستاره ها درخشان
همچو کرۀ زمین
سیاره ها فراوان
مه یک دختر استم
به بزرگان خدمتگر استم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر