۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

دلقک

شماره 141/ پنجشنبه 21 سنبله 1392/ 12 سپتمبر 2013

خيلي با هنر است
با خنده مي برد
دل هاي همه را
خنده سرود هستي
خنده شكوه مستي
خنده گل بهشتي
خنده نداره زشتي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر