۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

مثل بادبادک

شماره 141/ پنجشنبه 21 سنبله 1392/ 12 سپتمبر 2013

قاز سفيدم  داره قاقا مي كنه
دادمي زنه باهمه دعوا مي كنه
راه كه مي ره تاب مي خورد
هم نان و هم آب مي خوره
بالهایش را مثل باد بادك بار مي كنه
يك كمي پرواز مي كنه
مثل یک توپ، هميشه روي آبه
روي یک پا مي استه و مي خوابه
                شعر از:مهري ماهوتي
                به انتخاب : اناهيتا سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...