۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

مثل بادبادک

شماره 141/ پنجشنبه 21 سنبله 1392/ 12 سپتمبر 2013

قاز سفيدم  داره قاقا مي كنه
دادمي زنه باهمه دعوا مي كنه
راه كه مي ره تاب مي خورد
هم نان و هم آب مي خوره
بالهایش را مثل باد بادك بار مي كنه
يك كمي پرواز مي كنه
مثل یک توپ، هميشه روي آبه
روي یک پا مي استه و مي خوابه
                شعر از:مهري ماهوتي
                به انتخاب : اناهيتا سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...