۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

گنجشک کوچک

شماره 135/ پنجشبه 10 اسد 1392/ 1 اگست 2013
درخت خانه ي ما
دوباره مودر آورد
نسيمي موي او را
نوازش كرد وبو كرد
***
نسيم مهربان گفت
چه موهاي تميزي
توبا اين موي زيبا
براي من عزيزي
***
يك گنجشك كوچك
پريد، آمد به سويش
تي تيك تيك تي تيك تيك
كمي نول زد به رويش
***
تي تيك تيك با نولش داد
به او هم بوسه هم ناز
جي جيك جيك و جي جيك جيك برايش خواند آواز
محمود پوروهاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...