۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

خنده و مستی ها

شماره 127/چهارشنبه 15 جوزا 1392/ 5 چون 2013
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
میاره محبت، دوستي و راستي ها
خنده شکوه ستی
خنده گل بهشتي
خنده نداره زشتي
خنده نداره زشتي
***
خنده ومستي ها
خوشي و شادي ها
مياره محبت، دوستي وراستي ها
خنده ضد هر غصه
خنده ضد وسوسه
خنده گل بهشتي
خنده نداره زشتي
***
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
خنده و مستي ها
خوشي و شادي ها
مياره محبت، دوستي وراستي ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...