۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

شكه، شكه، شك

شماره 127/چهارشنبه 15 جوزا 1392/ 5 چون 2013
شكه، شكه، شك
يك شك، دو شك
شكه، شكه، شك
ناني، دادي
وكه، وكه، وك
ايكم بيكم
سلام عليكم
طرز اجراي اين ترانه:
اطفال مقابل هم ايستاده اولا در حالي كه اين ترانه را مي خوانند دستان خود را به پايين تكان مي دهندو پس از گفتن يك شك، دوشك و ناني و دادي با دست راست به دست چپ طرف مقابل و با دست چپ به دست راست طرف مقابل هم مي زنندو در پايان با سلام عليكم گفتن دست به بازوي هم ديگر حلقه نموده بازي را به پايان مي رسانند.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...