۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

همه استیم یک فامیل


شماره 122/ چهارشنبه 1 ثور 1392/ 1 می 2013


همه استيم ،
همه استيم
يك فاميل،يك فاميل
***
يك خواهر
دو پسر
مادرو پدر
مادرو پدر
***
مه استم ، مه استم
پدرخانه، پدر خانه
نام مه، نام مه
پدر جان است، پدر جان است
***
مه استم، مه استم
مادرخانه، مادر خانه
نام مه، نام مه
مادر جان است، مادر جان است
***
مه استم، مه استم
خواهر خانه ، خواهر خانه
نام مه، نام مه
سميرا جان است،سميرا جان است
***
مه استم، مه استم
پسرخانه ، پسرخانه
نام مه، نام مه
قادر خان است ، قادر خان است
مه استم، مه استم
خوردک خانه، خوردک خانه
نام مه، نام مه
عثمان خان است ، عثمان خان است
خواهران و برادران!
اگر شما نمي فهميد كه در خانه چند نفر استيد از مادر جان و پدر جان تان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با جهان پرنده گان آشنا شویم

خواننده گان عزیز! جهان پرنده گان با رنگها ، انواع و صدا های خوش نوای شان واقعاً شگفت انگیز و حیرت انگیز است بیایید با چند نوع از این موجود...