۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

نتیجه برخورد آرام


شماره 121/ چهارشنیه 4 ثور 1392/ 24 اپریل 2013

وقتي كسي با شما رويه بد كند شما نبايد باآن رويه بد كنيد بهتر است كه به آرامي و دوستانه جوابش را بدهيد،اگر شما اين كار را بكنيد او هم آرام شده و از رفتار بدش پشيمان مي شود. وقتي همصنفي شما عصباني مي شود بايد به آرامي از او معذرت بخواهيد آرام بودن در مقابل آدم عصباني مثل آن است كه روي آتش خطرناك،آب بريزيد و آن را خاموش كنيد. ما هيچ وقت نبايد كاري كنيم كه آتش، شعله ورتر شودو خانه و زنده گي مان را بسوزاند. با آدم عصباني نيز نبايد طوري حرف بزنيم كه عصباني تر شود.
پيشامد دوستانه و آرام ما شخص عصباني را از کردارش پشيمان و خجل ساخته باعث رفع درگيري، نزاع و جنگ مي شود.Ÿ
گرد آوری و نگارش: اناهیتا سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...