۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

گواک گواک

شماره 104/چهارشنبه 6 جدی 1391/ 26 دسمبر 2012
cow-color-page-2
گَواک بايد چرا كنه
بنگ بنگ بنگ صدا كنه
بخوره علفكاره
شير وقيماق جدا كنه
گَواک گَواک
گَواك گَواگ
گَو گَو گَو
گَواك گَواك
گَواك گَواك
گَوگَوگَو
شير گَو مزه داره
گوشت گَو فايده داره
گَواك گَواك
گَواك گَواك
گَوگَو گَو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...