۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

گواک گواک

شماره 104/چهارشنبه 6 جدی 1391/ 26 دسمبر 2012
cow-color-page-2
گَواک بايد چرا كنه
بنگ بنگ بنگ صدا كنه
بخوره علفكاره
شير وقيماق جدا كنه
گَواک گَواک
گَواك گَواگ
گَو گَو گَو
گَواك گَواك
گَواك گَواك
گَوگَوگَو
شير گَو مزه داره
گوشت گَو فايده داره
گَواك گَواك
گَواك گَواك
گَوگَو گَو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...