۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

آن مسجد قدیمی

يك باغ پر شگوفه يك آسمان آبي
اين شهر كوچك ماست با صبح آفتابي
من آمدم دوباره دركوچه هاي روشن
دستم به دست بابا لبخند با لب من
اين سبزه اين درختان اين كوچه اين خيابان
فواره هاي آبي درحوض سبز ميدان
آن مسجد قديمي درشهر ماچه زيباست
با گنبده بلندش هم رنگ آسمان هاست
شهر من است همينجا با خانه هاي كوچك
با مسجد ودبستان با دسته دسته كودك
ارسالي: مروه صادق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...