۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

آن مسجد قدیمی

يك باغ پر شگوفه يك آسمان آبي
اين شهر كوچك ماست با صبح آفتابي
من آمدم دوباره دركوچه هاي روشن
دستم به دست بابا لبخند با لب من
اين سبزه اين درختان اين كوچه اين خيابان
فواره هاي آبي درحوض سبز ميدان
آن مسجد قديمي درشهر ماچه زيباست
با گنبده بلندش هم رنگ آسمان هاست
شهر من است همينجا با خانه هاي كوچك
با مسجد ودبستان با دسته دسته كودك
ارسالي: مروه صادق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با جهان پرنده گان آشنا شویم

خواننده گان عزیز! جهان پرنده گان با رنگها ، انواع و صدا های خوش نوای شان واقعاً شگفت انگیز و حیرت انگیز است بیایید با چند نوع از این موجود...