۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

هر روز ۱۶۵ طفل افغان از بیماری های که بیشتر قابل وقایه و تداوی است، هلاک میگردند

اداره همآهنگی کمک های بشری سازمان ملل، اوچا، میگوید هنوز ۵۰٪ بیش از ۴۰۰ میلیون دالر را که برای کمک به افغانها در سال ۲۰۱۲ تقاضا کرده است، دریافت نکرده است.
صداي امريكا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...