۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

قناعت


اسکندر مقدونی فرمان روای شرق وغرب نزد دیوژانس کلبی رفته گفت:

- ازمن چیزی بطلب؟

دیوژانس روبه اسکندر نموده گفت :

- فقط همینقدر میخواهم که از مقابلم دور شوی تا مانع تابش آفتاب بر من نگردی.

گردآورنده : اناهیتا سیاووش

زیر نظر : کاووس سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...