۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

قناعت


اسکندر مقدونی فرمان روای شرق وغرب نزد دیوژانس کلبی رفته گفت:

- ازمن چیزی بطلب؟

دیوژانس روبه اسکندر نموده گفت :

- فقط همینقدر میخواهم که از مقابلم دور شوی تا مانع تابش آفتاب بر من نگردی.

گردآورنده : اناهیتا سیاووش

زیر نظر : کاووس سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...