۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

قناعت


اسکندر مقدونی فرمان روای شرق وغرب نزد دیوژانس کلبی رفته گفت:

- ازمن چیزی بطلب؟

دیوژانس روبه اسکندر نموده گفت :

- فقط همینقدر میخواهم که از مقابلم دور شوی تا مانع تابش آفتاب بر من نگردی.

گردآورنده : اناهیتا سیاووش

زیر نظر : کاووس سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر