۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

بیایید از زبان استفاده خوب کنیم!


گردآورنده : اناهیتا سیاووش-


پادشاهی به آشپز خود گفت : برایم خوب ترین غذای جهان را بپز!

آشپز برایش زبان پخت .

روز دیگر به آشپز گفت : برایم بد ترین غذای جهان را بپز !

آشپز بازهم برایش زبان پخت .

پادشاه از آشپز پرسید: چگونه زبان را به صفت بهترین وبد ترین غذای جهان برایم پختی ؟

آشپز جواب داد: پادشاها ! زبان را بخاطر آن به عنوان بهترین وبد ترین غذا پختم که باهمین زبان جهان ویران وبا همین زبان جهان آباد میشود .

زیرنظر: کاووس سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...