۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

كبوتر ناز من

كبوتر ناز من
تنها نشسته
دلم بريش ميسوزه
بالش شكسته
به مه نگاه ميكنه
غمگين و خسته
به انتخاب اناهيتا سياووش متعلم صنف سوم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر