۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

مسوولان مملکت! هدایت دهید که میدان فوتبال و میدان مصئون بازی اطفال مکروریان چهار را که غاصبان زمین به خاکدان مبدل نمودند سرسبز و بازسازی نمایند

شماره 63/چهارشنبه 23 سرطان 1389/14 جولای 2010

بقلم احمد کاووس سیاووش

طوریکه به همگان معلوم است بازی فوتبال بازیی است که محدوده سنی نداشته هر کس میتواند با ساختن تیم این بازی را به شکل آزاد انجام دهد. اطفال افغانستان نیز این بازی را بسیار زیاد دوست دارند، فوتبال از جمله بازی هایی است که بر علاوه آنکه برای صحت اطفال مفید میباشد، برای رشد افکار شان نیز بسیار فایده دارد، با انجام بازی فوتبال حس همبستگی و اتحاد میان اطفال رشد میکند و آنان به اهمیت اتحاد و اتفاق پی میبرند. متأسفانه در افغانستان با وجود اینکه اطفال بسیار علاقمند این بازی دلکش و جذاب هستند و میخواهند که همیشه این بازی را انجام دهند، میدان های ورزشی برای شان وجود ندارد، اکثریت پارکها و محلات تفریحی سبزه ندارد به همین دلیل وقتی اطفال در آن سپورت کنند به عوض هوای پاک، گرد و خاک و غبار را تنفس کرده، عوض اینکه برای آنها ورزش کردن مفید واقع شود بر عکس برای آنها مضر تمام خواهد شد، اطفال ورزشدوستی که به بازی های ورزشی علاقمند بوده و میخواهند که در آینده برای کشور عزیز ما افغانستان کپ ها و مدال ها و جوایز را بیاورند وقتی در میدان هایی که هوای پاک نداشته گرد و خاک و غبار را در جریان ورزش تنفس کنند دچار مریضی تنفسی میشوند که این خود یک ضربه بسیار بزرگ به آنان بوده و مانع پیشرفت آنها در رشته دلخواه شان میشود.
با کمال تأسف که در کشور عزیز ما به عوض ساختن به فکر خراب کردن پارکها و میدان های ورزشی هستند، چنانکه میدان ورزشی و ساحه سبز مکروریان چهارم را زورمندان غصب کرده تمامی وسایل بازی را که برای اطفال مهیاء بود از بین بردند.
ما اطفال از بزرگان و مسوولان مملکت خواهشمندیم که:
-برای اطفال میدان های ورزشی که احاطه با درختان و گل ها بوده و داخل آن سبزه فرش باشد ساخته شود تا ما اطفال بتوانیم در آن میدان ها به درستی و به شکل خوب ورزش کنیم.
-پارکهای تفریحی که اطراف آن با درختان و داخل محوطه آن با سبزه فرش باشد ساخته شود تا ما حد اقل بتوانیم در آن محل برای چند ساعت با تنفس نمودن هوای صاف تفریح نماییم.
-برای ما اطفال زمینه ورزش کردن مهیاء گردیده و وسایل ورزشی از خارج آورده شود.
-برای اطفال در پارکهای تفریحی و میدان های سپورتی وسایل سپورتی و بازی ساخته شود.
- وسایل شکسته میدان مصئون بازی اطفال مکروریان چهار دو باره ساخته شود و خاکدانی را که ویران کاران در میدان و اطراف آن ایجاد کرده اند توسط خود غاصبان زمین در مکروریان چهار به گلدان ها، چمن و باغ بازی و تفریح تبدیل شود.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...