۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

انتظارات بزرگان از اطفال در آمد آمد بهار

نوشته: احمد کاووس سیاووش
برادران و خواهران عزیز!
در این آمد آمد سال نو و بهار بزرگان از ما و شما تقاضا دارند که نخست تمام آمادگی ها را برای مکتب در سال آینده بگیریم و کتابهایمان را قبل از رفتن به مکتب مطالعه کنیم، در سرسبزی چهار اطراف خانه خود سهیم باشیم، با پدر و مادر در کار خانه و غرس نهال ها کمک کنیم، نهال ها را قطع نکنیم، در آبیاری گل ها و درختان اطراف خانه و محیط خود کوشا باشیم، به باغ های گل داخل نشویم، به گل ها آسیب نرسانیم، پرندگانی را که در بعضی درختان آشیانه ها میسازند آزار و اذیت نکنیم.
برادران و خواهران عزیز بیایید در حفظ الصحه شخصی و محیطی خود سهیم باشیم و کوشش کنیم تا اطراف محیط خود را با کثافات و زباله ها آلوده نسازیم و از انداختن زباله ها به اطراف سرکها، داخل جویچه ها و غیره اجتناب ورزیده در جاهای مخصوص زباله ها را بیاندازیم تا یک محیط پاک و آراسته و عاری از هر نوع مریضی داشته باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...