۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

دررخصتي هاي زمستاني چه کنیم؟نویسنده ناهیدسیاووش
ما بايد از رخصتي هاي زمستاني خود استفاده معقول نماييم و اوقات گرانبهاي خود را بيهوده صرف نکنیم.  ما  باید در رخصتي هاي زمستاني تقسيم اوقات درسي به خود تهيه کرده  كتاب هایي را كه مكتب به ما مي دهد طبق تقسيم اوقات مطالعه نماييم . اگر ما در  مطالعه كدام مضمون چون : رياضي ، انگليسي وغيره درخانه مشكل داشته باشيم  در صورت امکان بايد شامل کورس شویم  تا مشكلات ما در آن مضمون رفع گردد. زيرا  تجربه نشان داده كه اگر كسي در زمستان كتاب هاي درسي خود را مطالعه  نمايد، در سال آينده آماده گي خوبتر به درس ها ميداشته باشد و وقتي معلم صاحب درس ميدهد  او از همه سریعتر، بيشتر و  خوبتر درس را می آموزد.
وقتي  مكتب  در رخصتی های زمستانی براي ما كتاب مي دهد ما بايد در قدم اول كتاب هاي درسي خود را پوش نماييم، و اگر كتاب پاره باشد آن را  بدوزيم و اوراق كتاب را خط خط ننماييم زيرا در سال آينده به شاگرد ديگر اين كتاب داده میشود.
 ما باید در فصل زمستان لباس هاي گرم بپوشيم تا مريض نشويم و  تنها به خواندن كتاب هاي درسي اكتفا نكنيم بلكه بايد جرايد و مجلاتی را كه براي اطفال منتشر مي شود  نيز بدست آورده مطالعه کنیم.
زمستان خوش وخوب وپرمطالعه وسرگرمی برای همه خواهران وبرادران از ایزدمتعال خواهانم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با جهان پرنده گان آشنا شویم

خواننده گان عزیز! جهان پرنده گان با رنگها ، انواع و صدا های خوش نوای شان واقعاً شگفت انگیز و حیرت انگیز است بیایید با چند نوع از این موجود...