۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

مكتب ما

n اجتماعی  |  Leave a Comment »


نوامبر 10, 2015
شماره 252 چهارشنبه 20 عقرب1394 / 11 نوامبر 2015
IMG_1073
اين جهان را ساز و سامان مكتب است
در ممالك شوكت و شأن مكتب است
بهر درد جهل درمان مكتب است
بهر طفلان آب حيوان مكتب است
مايه نفع فراوان مكتب است
هر چه هست از بهر انسان مكتب است
مكتب آمد جاي تحصيل و كمال
مي شوند اطفال از او صاحب كمال
گر شوي پابند مكتب چند سال
رفته رفته پيش آيد حسن مال
خوشتر از ياقوت و مرجان مكتب است
هرچه هست از بهر انسان مكتب است
شاعر: ملک الشعرا استاد بیتاب
به انتخاب: ناهيد سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...