۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

لیسه ســردار محمــد داود خان به اناهیتا سیاووش شاگرد صنف ششـم تقــدیر نامه تفویض کرد


اکتبر 20, 2015
شماره ( 249) چهارشنبه (29 ) میزان ( 1394) / ( 21) اکتوبر ( 2015 )
Scan0002
اناهیتا سیاووش متعلم صنف ششم لیسه سردار محمد داود خان و متصدی صفحه ارمغان اطفال و حروف نگار هفته نامه ارمغان ملی بنابر سهمگیری در فعالیت های درسی حایز تقدیر نامه لیسه سردار محمد داود خان شد.
ارمغان ملی و خانواده موصوف ضمن اظهار تبریک به اناهیتا سیاووش از جناب مدیر، هیئت اداری و استادان لیسه سردار محمد داود خان به خاطر اتخاذ اسلوب های مفید، مسلکی و میتودیک پیداگوژی در تشویق شاگردان اظهار سپاس نموده مؤفقیت های اناهیتا سیاووش را از خداوند متعال خواهان اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...